Check Availability
MENU

Cysylltu â Ni


Gweld Map Mwy

I gysylltu â ni, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen isod:

Eich Enw:
Eich Cyfeiriad E-bost:
Ymholiad:

Cyfarwyddiadau Teithio

Cyfarwyddiadau o Orsaf Reilffordd y Trallwng i lety Gwely a Brecwast Vine House, Cegidfa ar drafnidiaeth gyhoeddus:

O faes parcio'r orsaf reilffordd, croeswch y brif ffordd a dilyn Ffordd Hafren i fyny i oleuadau traffig Canol y Dref (B4381 ac A458). Bydd hyn yn cymryd rhyw ddeng munud ar droed. Ychydig ymhellach i fyny’r Stryd Fawr mae yna arhosfan bws ger Bar Pysgod Andrews.

Mae gwasanaeth bysiau Tanat Valley (ffôn: 01691 780212) yn dilyn yr amserlen a ganlyn:

Rhif Gwasanaeth 76 76 76 76
O'r Trallwng i Gegidfa
Stryd Fawr y Trallwng (yr ochr i fyny'r rhiw) 11:55 13:50 16:05 17:00
Yn cyrraedd Cegidfa, gyferbyn â’r Oak Inn 12:02 13:57 16:12 17:07

I’n cyrraedd o’r Oak Inn, cerddwch i lawr Oak Lane, a throi i’r dde ar ôl rhyw hanner canllath. Yna mae Vine House hanner canllath ar y chwith.

Mae’r amserlen o Gegidfa i’r Trallwng fel a ganlyn:

O Gegidfa, The Oak Inn 10:03 11:43 13:38 15:53 15:53
Yn cyrraedd Stryd Fawr y Trallwng 10:12 11:52 13:47 16:00 16:00

Neu, os byddwch chi’n rhoi rhybudd o 24 awr i ni fe fyddwn yn fodlon dod i’ch casglu o’r orsaf reilffordd. Byddwn ni’n mynd â chi’n ôl i’r orsaf ar ôl brecwast ar y diwrnod rydych chi’n gadael. Nid ydyn ni’n codi ffi am y gwasanaeth hwn.

Mewn Car

Vine House yn hawdd dod o hyd. O Ganol Tref Y Trallwng gyrru ar hyd y Stryd Fawr (A458) ac anelu am y Steam Trallwng Gorsaf Reilffordd ac ar y gylchfan dilynwch yr arwyddion ffordd am Cegidfa A490 (2 milltir). Nodwch y pentref ar y B4392 ac ewch i'r Eglwys. Vine House yn gyfagos i gefn yr Eglwys ar Oak Lane.